Societatea pentru
DREPTURILE OMULUI

                CONTACT SRDO                


Societatea  Romana pentru Drepturile Omului  (SRDO)

Organizație internațională pentru apărarea drepturilor și libertăților omului, cu sediul principal în București, România, ce face parte dintre entitatile publice de supraveghere cum acestea sunt conceptualizate de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului (Társaság a Szabadságjogokért / Ungaria36) ce are ca obiective principale: promovarea drepturilor și libertăților omului, formarea unei conștiințe și educații în sensul respectării acestor valori fundamentale, adaptarea legislațiilor naționale și internaționale pentru crearea unui mecanism eficient împotriva abuzurilor și ingerințelor exercitate, fie de către organismele naționale, fie de către particulari. 

Acțiunile concrete constau în: desfășurarea de campanii de informare; publicații; monitorizarea unor cazuri concrete; organizarea de conferințe, dezbateri, semninarii, precum și activități de cercetare în cadrul centrului de cercetare, formularea de propuneri legislative și măsuri, la nivel național și internațional.

Centrul de cercetare și formare în domeniul drepturilor omului, pe lângă temele generale de cercetare susține și programe de formare, educație în domeniul drepturilor omului, prin seminarii, cursuri, training-uri...

dr. av. Artin SARCHIZIAN - Presedinte

Suntem o singură specie, cu drepturi egale - aceasta este filosofia noastră de bază."drepturile omului" reprezintă poate cea mai ușor de rostit noțiune, însă, extrem de greu de definit, motiv pentru care, voi spune că prin aceasta înțelegem acea prerogativă a fiecărei ființe umane de a putea trăi liber, potrivit voinței sale, însă, respectând legile și drepturile celorlalți.