Alternativ Dispute Resolution (ADR)
C I V I L   &  F A M I L Y 
 

Consecintele recunoasterii prin lege a Dreptului la Mediere

Obligatia de a respecta acest drept, revine urmatorilor: Judecătorul, procurorul, notarul public, avocatul, executorul judecătoresc şi consilierul juridic, care insa au indatorirea de a recomanda părţilor (...)


 .